Pompy ciepła

Pompy ciepła są urządzeniami przyjaznymi dla środowiska. Jako urządzenia elektryczne nie emitują żadnych zanieczyszczeń. Niska energochłonność urządzenia powoduje, że całkowity równoważnik efektu cieplarnianego jest niższy od niemal wszystkich innych systemów grzewczych. Wynika to przede wszystkim z zastosowania czynnika chłodniczego z grupy HFC, który jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

Urządzenia te czerpią blisko 70% energi z:

          - powietrze - kocioł WPL (powietrze/woda)
          - wody gruntowej - kocioł WPF (woda/woda)
          - gruntu - kocioł WPF lub WPWE (solanka/woda)

 

I. WPL - powietrze/woda

Kocioł ciepła seri WPL jest szczególnie polecane do obiektów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło również w okresie letnim i przejściowym (baseny, hotele, pensjonaty).

Odzysk ciepła przy temperaturze zewnętrznej spadającej nawet do -20oC stanowi o wyjątkowości zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

pompa ciepla schemat instalacji

1. Schemat instalacji w zabudowach - zewnętrzna


II. WPF - woda/woda; solanka/woda

Kompaktowe dwufunkcyjne kotły grzewcze o mocy od 5.8kW do 17.1kW na bazie sprężarek typy Scroll z wbudowanymi:

    - pompą obiegową zbiornika buforowego i zasobnika c.w.u.
    - zaworem przełączającyn
    - grzałką elektryczną o mocy 6kW

Kotły WPF...M przystosowane są do pracy w kaskadach o mocach do 34.8kW(S0/W35) z jednym regulatorem i do 142.8kW z dwoma regulatorami (W10/W35)

2. Schemat instalacji w zabudowach.
WPF - solanka/woda pracyjący w układzie sond pionowcyh

 

3. Schemat instalacji w zabudowach WPF - solanka/woda pracujący w układzie kolektorów płaskich. System rur ułożony pod powierzchnią gruntu.

III. WPF 13 (SOL) (dane techniczne)

Maxymalna temperatura zasilania: (WNA)2) oC +15 - +60
Czynnik czhłodniczy: R 410 A
Cieżar napełnienia: 2.3 kg
Wysokość: 960 mm
Szerokość: 510 mm
Głębokość: 680 mm
Cieżar: 150 kg
Poziom hałasu: 53 dB(A)