Kamera Termowizyjna

KAMERA TERMOWIZYJNA - świat profesjonalnej termografii

Obraz termograficzny rozkładu temperatury budynku, widoczny dzięki kamerze termowizyjnej, doskonale nadaje się do szybkiej i efektywnej charakterystyki termicznej. Pozwala to na zbadanie konstrukcji budynku pod kątem straty energii w instalacjach klimatyzacyjnych i grzewczych. Termografia umożliwia ponad to ocenę temperatury  urządzeń elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Obrazy termograficzne pozwalają na wczesne rozpoznanie uszkodzonych elementów lub połączeń i zastosowanie odpowiednich środków prewencyjnych. Minimalizuje to niebezpieczeństwo pożaru i zapobiega kosztownym przestojom.

Detektor 160 x 120 pikseli    


Rozdzielczość z technologią SuperResolution - do 320 x 240 pikseli

 

Czułość termiczna < 50 mK


Wbudowany aparat cyfrowy z oświetleniem LED


Wymienne obiektywy

 

Tryb pomiaru do wykrywania obszarów zagrożonych powstaniem pleśni


Pomiar wysokich temperatur do 550 °C

kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna TESTO 875i to wszechstronna kamera termowizyjna z wysoką rozdzielczością. Wprowadza niezawodną i bezpieczną technologię pomiarową do zastosowań w budownictwie i przemyśle. Kamera TESTO 875i  jest w stanie zidentyfikować wszystkie anomalie i słabe punkty materiałów i komponentów. Dzięki zastosowanemu procesowi obrazowania można łatwo i bezdotykowo wykryć straty energii oraz mostki cieplne, a także miejsca uszkodzeń i przegrzewania się w systemach przemysłowych. Problemy są rozpoznawane przed awarią lub zagrożeniem pożarowym. Kamera TESTO 875i eliminuje użycie innych metod do inspekcji systemów kabli lub rurociągów, które wymagają skomplikowanych analiz.

Kamera termowizyjna TESTO 875i wykorzystywana do codziennego użytku w budownictwie:
 
    zapobiega szkodom i pozwala oszczędzić koszty
    wyróżnia się wysoką rozdzielczością
    zapewnia szybką, kompleksową analizę
    posiada intuicyjną strukturę menu
    gwarantuje czytelny obraz dzięki lekkim, szerokokątnym obiektywom

Zalety kamery termowizyjnej TESTO 875i:

1. Detektor 160 x 120 pikseli
Dzięki 19 200 punktom pomiaru temperatury obserwowane przedmioty są przedstawiane na obrazie o wysokiej jakości, w sposób przejrzysty i precyzyjny.

2. Rozdzielczość z technologią SuperResolution (do 320 x 240 pikseli)
Technologia SuperResolution poprawia jakość obrazuo jeden poziom, tzn. rozdzielczość obrazu termicznego jest cztery razy wyższa.

3. Czułość termiczna < 50 mK
Dzięki doskonałej rozdzielczości termicznej do < 50 mK na obrazie widoczne są nawet najmniejsze różnice temperatur.

4. Wbudowany aparat cyfrowy z oświetleniem LED
Kamera zapisuje nie tylko obraz termiczny, ale również rzeczywisty obraz każdego obserwowanego przedmiotu.

5. Automatyczne wykrywanie gorących/zimnych punktów
Krytyczne stany temperatur są rozpoznawane bezpośrednio dzięki automatycznemu wykrywaniu najcieplejszego i najzimniejszego punktu.

6. Tryb solarny
Dla każdego pomiaru można wprowadzić wartość natężenia promieniowania słonecznego. Wartość ta jest zapisana przy każdym obrazie termicznym.

7. Specjalny tryb pomiaru do wykrywania obszarów zagrożonych powstaniem pleśni
Wilgotność dla każdego punktu pomiarowego jest obliczana na podstawie zewnętrznego pomiaru temperatury otoczenia i wilgotności powietrza oraz zmierzonej kamerą temperatury powierzchni, a następnie dane o wilgotności są wyświetlane w formie obrazu wilgotności.